Som meddelats så kommer stämman på söndag kl 11.00 (29/5) att hållas i Nysättra klubblokal. Adress till denna är Vätövägen 531.

Om man åker från Vätö så ligger den på höger sida när man ganska precis kört in i Nysättra.

Styrelsen