Valberedningens förslag finns nu bland årsmöteshandlingarna

Efter att vårt förslag blev klart har vi fått veta att samfällighetens kassör har valt att avgå. Valberedningen har inte hunnit söka efter en lämplig kandidat att fylla den post som nu blir vakant och således behöver kandidater föreslås på stämman. Vid frågor eller förslag är ni välkomna att kontakta oss. Vi nås via val.utveda@gmail.com eller via telefon nedan

Kirsi 0701-73 08 79
Tina 0739-24 93 34