Kallelse till föreningsstämma

Tid:                Söndagen den 31 maj 2020 kl. 10:00

 Plats:             Samfällighetens Fotbollsplan vid Utvedavägen, Utveda

Med anledning av pågående pandemi kommer årsmötet att hållas utomhus på samfällighetens fotbollsplan.

Med hänsyn till rådande omständigheter ber vi samtliga deltagare att minimera deltagandet per fastighet och hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan mötesdeltagare.

För att minimera deltagarantalet och därmed minska smittorisken rekommenderar styrelsen att medlemmarna, om möjligt, använder sig av fullmakt (se bilaga till kallelsen) och överlåter till en person att rösta för flera fastigheter. En röst per fastighet gäller och en person får representera maximalt fem fastigheter utöver sin egen.

Avprickning mot fastighetsregister samt utdelning av röstkort sker vid ankomst till stämman varför vi ber er att, om möjligt, komma lite tidigare.

Kallelse och agenda inför årsmötet har, i enlighet med stadgarna, mejlats till medlemmarna och resterande handlingar finns att tillgå här på föreningens hemsida, medlemmar som anmält att de vill ha kallelsen per brev får den via postförsändelse.

Styrelsen