Företaget Ip Only ska ha ett informationsmöte gällande fiberanslutning för data, televison och telefoni. Söndag 31 juli 2016 kl 11:00 i föreningslokalen i Nysättra där vi brukar ha våra föreningsmöten.

Styrelsen för Utveda samfällighetsförening är inte inblandade i denna fråga utan det är upp till varje enskild fastighetsägare att själv fatta beslut om fiberanslutning.

Ip Olny ska också ha delat ut inbjudan till detta infromationsmöte i våra brevlådor. 

Martin Åberg

Ordförande