Holmen kommer att flisa rishögen nere vid sundet under augusti månad. Detta kommer att föranleda en del rök och viss  lukt. Holmen meddelar att det inte är någon fara, det kommer inte att brinna som man lätt kan tro. 

Holmen meddelar oss följande:

”Det stämmer att det kommer en ”rök” ur högarna när man har flisat det då det bildas värme i högen. Denna ” rök” luktar även lite speciellt. En del blir då rädda att det ska börja självantända i högen men för att högen ska självantända så måste själva flishögen vara högre än 9 m. Vilket vi aldrig lyckas göra med våran flistugg. Jag tror dock att du kommer att få en del påpekanden om röken ur högen” 

Tyvärr kan vi inte göra något åt detta obehag gällande rök och lukt och vi måste bli av med vår stora rishög.
Fliset hämtas sedan i oktober. 

Med vänliga hälsningar

Martin Åberg
Ordförande