Höstens städdag äger rum lördagen den 21 oktober.
Samling sker vid din egen brevlådeställning.
Vi startar kl 10,00 och avslutar dagen med gemensam
korvgrillning med start kl. 12,00

Med vänlig hälsning
Styrelsen