Efter att ha spolat kallvatten med halvt öppen kran från torsdag 15/2 kl. 21:00 till fredag 16/2 kl. 15:00 så är vattnet helt klart hos mig på Utveda Hamnväg 211.
Dock finns ett fåtal små manganpartiklar men de förekommer endast i ytterst liten mängd.

Vill bara informera om att vattnet blir bra vartefter.

Martin Åberg
Ordförande