Vi har vaknat till avsaknad av vatten i ledningsnätet. Distributionen är avstängd. Felsökning pågår och förhoppningsvis kan vi slå på vattnet i kväll. Eventuellt kan ni hämta vatten i pumphuset efter klockan nio när vi har producerat tillräckligt med vatten för att få upp trycket i pumphuset.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen