Årsmötet är planerat till lördagen 4/5 med efterföljande arbetsdag 5/5. Vi återkommer med kallelse.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen