16:30
På grund av arbete i vårt pumphus så kan vi behöva slå av vattnet kortare stunder under eftermiddagen samt kvällen.

Styrelse