07:30
Helgens tomma vattentankar samt avstängning nattetid berodde ej på någon vattenläcka, utan på för stort vattenuttag. Vi gjorde av med ca 3 kubik per timme.

Med Vänliga Hälsningar
styrelsen