Under slutet av 2019 och början av 2020 genomgick vi en tuff utmaning när det gäller vår vattenleverans.

Dagarna före nyårsafton minskade vattnet drastiskt och vi tvingades till vattenavstängning.

Genom en snabb uppslutning från flera medlemmar kunde vi, via uteslutningsmetoden, identifiera en stickväg med vattenläcka. Ett varmt tack till er alla!

Stickvägen stängdes av, tankarna fylldes och vattnet släpptes på igen.

Någon dag senare konstaterades att vattenproduktionen minskade och att tankarna inte fylldes som förväntat. Kort efter det presenterade sig orsaken genom en mindre ”explosion” i pumphuset då en av två filtercisterner gav upp och duschade insidan på pumphuset med diverse ”klägg”, lyckligtvis skadades inte vår vattensansvarige. Cisternen visade sig vara sönderrostad och därmed omöjlig att laga.

Efter rengöring av alla åtkomliga rör och omkoppling av vattnet via kvarvarande och fungerande filtercistern har vi nu en fungerande vattenleverans.

Den gamla filtercisternen är nu nedmonterad och bortforslad samt ny cistern är beställd, leveranstid ca 3 veckor – vi återkommer med mer information om längre vattenavstämning krävs vid installation.

Var gärna sparsamma då vi under en period producerar vatten med endast en filtercistern!

Avslutningsvis vill Styrelsen tacka alla er som hjälpt oss att jobba med vattenfrågan dagar, kvällar och ibland långt in på nätterna – ingen nämnd, ingen glömd.

Det är vid tillfällen som detta som det känns extra fint att vara en del av Utveda Samfällighet.

Monica Hallin Gustafsson

Styrelseordförande