Då det fortfarande råder vattenbrist uppmanas till sparsamhet med vattnet.

Eftersom vi haft förmånen att hälsa nya fastighetsägare och medlemmar välkomna till Utveda samfällighet passar vi på att informera om att det råder en förbrukningsgräns på 300 L/dygn och hushåll.

Observera, det går inte att ”spara” på sig vattenmängd för dagar man inte vistas i Utveda för att sedan ha en högre förbrukning än 300 L /dygn de dagar man vistas här då vattensystemet (brunnar, pumpar, rening m.m.) är anpassat för den sammanräknade, tillåtna mängden vatten per dygn.

Gå gärna in på Norrtälje Kommuns hemsida för tips på hur man kan spara vatten!

Styrelsen