Vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till alla er som deltog i letandet efter en vattenläcka, tillsammans löser vi det mesta!

Efter 6 timmars arbete har vi, via uteslutningsmetoden, identiferat ett onormalt vattenutflöde på Utveda Hamnväg 141-154 där vattnet nu är avstängt.

För alla övriga fastigheter är vattnet återigen påslaget och vi kontrollerar vattenförbrukningen löpande för att säkerställa att vi återgår till en mer normal nivå.

Arbetet med att identifiera det onormala vattenutflödet på Utveda Hamnväg 141-154 återupptas fortast möjligt efter helgen!

Styrelsen