Vattenproduktionen sker fortfarande med normal hastighet men det tar tid att fylla tankarna. Vi har ökat trycket i ledningarna men vi släpper inte vatten med full styrka än. För er som har problem med trycket finns det vatten att hämta vid pumphuset.
Vattenuttaget har varit extremt hög under långfredagen och styrelsen önskar att påminna alla att det dagliga uttaget av vatten är begränsad till 300l per fastighet. Föreningens vatten är till för hushållsbruk och det är inte tillåtet att vattna, fylla pooler / bastutunnor, spola altan eller tvätta bilar med vår dricksvatten.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen