Vattenbristen är ett resultat av för hög konsumtion av vatten vilket har tömt våra tankar helt. Nu har vi hunnit producera lite vatten så vi kommer att släppa ut ett strypt flöde så att medlemmarna kan laga mat och använda sina toaletter. En ny utvärdering av situationen görs efter 16. Vi ber er att vara extremt sparsamma med vattnet till dess.

Med vänlig hälsning, Styrelsen