Omhändertagande av de träd som fallit över stigen mellan badsjön och Vätösund blir den 26/2