Vi har problem med produktion av vatten.
Extra sparsamhet med vattnet. Arbete med felsökning pågår.
Styrelsen