Gällande provrapport 2016992, det förhöjda värdet av aluminium beror på överdosering av Teko Flock som innehåller aluminium. Om humushalten i inkommande vatten varierar och ibland är lägre än vanligt finns det inte så mycket ämnen att jobba med för flockningsmedlet, då får man överskott. Detta justeras nu med jämna mellanrum.

Vi konstaterar att vi har fortsatt bra vattenkvalitet på det vatten vi skickar ut i våra vattenledningar.

Styrelsen