Idag, måndag den 14 januari 2019 på förmiddagen fick vi tillbaka strömmen i vårt pumphus. Det betyder att vi nu kan påbörja arbetet med att få igång vattendistributionen till alla hushåll i vår samfällighet.

Men, två viktiga saker som ni ska tänka på:

1: Se till att er serviceventil vid tomtgränsen är stängd. Om serviceventilen är öppen och vattenrör frusit sönder i er fastighet under det långa strömavbrottet så finns allvarlig risk för stor vattenskada då vattnet släpps på.

2: KOKA VATTNET innan förtäring. Eftersom vattnet stått still i brunnar och tankar under så lång tid som strömavbrottet varit så kan vi inte garantera vattnets kvalité. Därför måste ni koka vattnet innan ni förtär det. Vi levererar livsmedel som vårt dricksvatten klassas som och vårt ansvar är att vattnet ska vara så tjänligt som möjligt. Vi återkommer med besked då vi vet att vattnet är av sådan kvalité att ni inte behöver koka det. Information lämnas då på vår hemsida, utveda.se

Det vi nu ska göra är följande och detta arbete påbörjas redan idag:

  • Först måste vi se till att hela anläggningen går att starta upp. D.v.s. se till att pumparna i brunnarna fungerar. Att filtren fungerar så också backspolingen, att alla kemikalier har rätt nivå och fungerar, att hydroforen går som den ska och att distributionspumparna fungerar.
  • Vi måste spola rent i tankar, filter och hydrofor. Vi måste pumpa ur brunnarna och få nytt fräscht vatten att rinna till. När allt fungerar som det ska så måste vi ta vattenprov och få detta analyserat för att veta kvalitén på vattnet.

Som ni förstår så är detta ett mycket omfattande och krävande arbete som tyvärr kommer att ta tid. Hur lång tid detta kommer att ta kan vi i dagsläget inte svara på.

Så fort vi vet vilken dag vi kan släppa på vattnet kommer vi att meddela detta på vår hemsida utveda.se. Gå in på hemsidan och uppdatera er så får ni besked.

Eventuella frågor om detta kan mejlas till styrelsen på utveda@gmail.com så ska vi svara så fort vi hinner. Vi jobbar på så fort vi kan.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen