På styrelsemötet den 28/11 beslutades att vi inte gör någon spolning av Utvedavägen i år utan den kommer att ske våren 2016 i samband med påslagningen av sommarvattnet. Därefter kommer spolning att ske varje år men Utvedavägen jämna år och Utveda Hamnväg ojämna år. Information kommer att komma i god tid innan.

När det gäller vägarna så kommer Norrtälje Schakt kommer att sköta snöröjning och halkbekämpning i vinter. Vi har också beställt bortforsling av grenar/träd som ligger i dikena sen Vattenfall varit här och rensat utmed elledningarna.

Lagningen av potthålen på vägarna kommer att avstanna nu i vinter och återupptas i vår.

Brunnarna har också spolats vid avloppsbädden längst bort på Hamnvägen. Gäller bara vissa boenden som är anslutna till den.