Vårens föreningsstämma hålls den 30 maj kl 11 på fotbollsplanen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Välkomna!

/Styrelsen