Vårens städdag är inställd p g a pandemin.

/Styrelsen