IP-Onlys entreprenör, HighScore, har meddelat att de planerar att utföra åtgärder i våra diken (efter fibergrävningarna) på torsdag denna vecka.
/Styrelsen