Arbetet med att grusa våra stigar i området fortsätter den här veckan.

Den 18/6 kommer Sala Vassklippning (klippning i sjön).
/Styrelsen