Våra brunnar hinner inte leverera vatten i den mängd vi förbrukar.
Detta beror på den torra väderleken.

Vi måste vara extremt försiktiga med vattenförbrukningen.

Tack för att ni sparar på vattnet.

Styrelsen