Arbete pågår för att återställa vattenproduktionen. För närvarande finns det ingen tillgång till vatten varken vid tappställen eller vid pumphuset. Vi hoppas kunna återställa vattenproduktionen under söndagskvällen, men prognosen pekar på att det kan dröja till måndag.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen