Tyvärr har vi inte fått svar på vattenproverna som togs efter reparationen av läckan veckan innan midsommar. Vid efterforskning har det visat sig vara ett misstag hos företaget som handhar våra vattenprover. Svar kommer att meddelas på hemsidan så fort det inkommer.