Det har under de senaste veckornas blåsväder fallit en del träd i området. Det finns även en del träd som är på väg att falla som behöver tas om hand. Vår entreprenör kommer successivt ta hand om dessa träd, arbete med detta kommer alltså pågå en tid framöver.

Vi vill i samband med detta uppmana fastighetsägare att höra av sig till styrelsens mail (utveda@gmail.com) om man har träd som är på väg att falla från föreningens mark in mot sin tomt. Det är viktigt att vi får kännedom om sådana träd för att förebygga risken för skador.

Styrelsen