Källa: Länsförsäkringar


Igår föll stora mängder regn över Stockholms län och vi vill därför uppmärksamma dig på att se över din egendom. Ett kraftigt regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och hus ökar kraftigt. 

Är du drabbad kan du förhindra att skadan förvärras om du vidtar rätt åtgärder i rätt tid.

Om vatten redan tränger in i huset:

• Det blir lätt översvämning i källare – ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

• Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

• Täta ventiler och andra öppningar.

• Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

• Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

• Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

• Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag

Är huset skadat av vatten?

• Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.

• Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.

• Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått besked om hur du ska göra.

• Var noga med att tvätta dig och gör rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten

Se även; Bilaga – Riktlinjer för fastighetsägarens ansvar avseende dagvatten på tomten.

/Styrelsen