Flera inbrott har upptäckts i vårt område de senaste dagarna. Vi vill uppmana alla att se över sina stugor och att anmäla upptäckta inbrott till polisen. 

Har ni grannar som ni vet inte brukar kolla på denna hemsida? Hjälp gärna till att sprida denna information så att den når alla. 

Hälsningar styrelsen