Föreningsstämman hålls söndag den 29 maj kl 11 i Utveda.

Motioner som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen till handa under mars månad.

Styrelsen