Klippning av områdets diken är preliminärt inbokat v 28

Styrelsen