Styrelsen har nöjet att kalla till föreningsstämma i Vätö IK:s klubblokal i Nysättra, Vätövägen 531 på lördagen 13/5 klockan 11-13. Handlingarna finns publicerade under Årsmöte 2023. Valberedningen kommer att redovisa sitt förslag på stämman.

Vi hoppas att se så många som möjligt av Er där. Vänligen titta noga på reglerna för fullmakt.

Tyvärr publicerade vi förra årets debiteringslängd först. Detta korrigerade vi under kvällen. Då den totala avgiften blir något lägre hoppas vi att detta inte orsakade allt för mycket obehag.

Väl mött,

Styrelsen