på måndag 26/6 kommer Sala vassklippning börja sitt arbete hos oss. De kommer dels klippa vass vid lilla sjön och dels vid sundet. Vid skrivandes stund är det oklart hur länge arbetet kommer att ta.

Stegen vid flotten på lilla sjön har bärgats för reparation.