Styrelsen informerar att sommarvattnet kommer att stängas av måndagen 21/11. Fastigheter utan vintervatten hänvisas till föreningens gemensamma tappställen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen