Finns en Facebook-grupp som heter Utveda – Vätö.

Gruppen har startats av medlemmar i Utveda Samfällighetsförening.   Syftet med gruppen är att stärka kontakterna mellan de boende, bl.a. för att öka tryggheten i området samt för att kunna erbjuda ett forum för fritt utbyte av tankar och åsikter kring olika förhållanden inom Utveda området.

Varmt välkommen i gruppen!