Styrelsen önskar tacka Thore och Birgit Håkansson som i decennier har haft hand om föreningens släpvagn. De har troget besiktigat den varje år och administrerat utlåningen till medlemmar. Tack! Vagnen är nu flyttad och utlåningen sker via Lasse Carlsson, kontaktuppgifterna till Lasse hittar ni här.

För närvarande är vagnen inte besiktigad, vi meddelar när den åter finns för uthyrning.