Utveda har en egen sluten Facebookgrupp som heter Utveda – Vätö till vilken man kan ansluta sig som fastighetsägare i vårt område. Gruppen har startats av medlemmar i Utveda Samfällighetsförening. Syftet med gruppen är att stärka kontakterna mellan de boende, bl.a. för att öka tryggheten i området samt för att kunna erbjuda ett forum för fritt utbyte av tankar och åsikter kring olika förhållanden inom Utveda-området. Där kan medlemmarna fritt kommunicera med varandra gällande praktiska frågor av allehanda slag.

Varmt välkommen i gruppen!

facebook-icon