Utveda har en egen sluten Facebookgrupp som heter Utveda – Vätö till vilken man kan ansluta sig som fastighetsägare i vårt område. Facebooksidan är en bra kommunikationsväg för oss alla. Här lägger styrelsen ut information, här kan enskilda medlemmar annonsera eller man kan meddela eller fråga om något. Här annonseras också gemensamma aktiviteter.

Gruppen har startats av medlemmar i Utveda Samfällighetsförening.   Syftet med gruppen är att stärka kontakterna mellan de boende, bl.a. för att öka tryggheten i området samt för att kunna erbjuda ett forum för fritt utbyte av tankar och åsikter kring olika förhållanden inom Utveda området.

Varmt välkommen i gruppen!

facebook-icon