Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Monica Hallin

Städdagen inställd!

Med anledning av ihållande regn och våta marker tvingas vi ställa in städdagen med kort varsel.
Hälsningar
Styrelsen

Sommarvattnet stängs av söndagen den 3 november

I år stänger vi av sommarvattnet söndagen den 3 november.

Tänk på att alltid stänga av vattnet via vattenventilen vid tomtgränsen och därefter tömma vattenledningarna på vatten (spola tomt via vattenkranarna) för att undvika frysskador.

När det är gjort, stäng av vattenkranarna inomhus så de inte står och spolar  vatten när vi sätter på sommarvattnet igen!

Kallelse till Städdag lördag 26 oktober 2019 kl. 10.00

Kallelse till ARBETSDAG

Lördag den 26 oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Liksom tidigare år delar vi in oss i arbetslag så man arbetar tillsammans med sina närmaste grannar.
Arbetsuppgifter och sammanhållande person inom varje område framgår nedan. Samling sker vid din egen brevlådeställning.

Vi slutar dagen med gemensam korvgrillning vid anslagstavlan med start kl. 12.15.

Efter stormen Alfridas framfart fortsätter vi vårt arbete med att snygga upp.
Ansvariga vid varje station fördelar arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Område 1: Ansvarig: Tomas Rosenqvist

Norra flytbryggan ska tas upp, badstegen skall monteras av.
Övriga arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 2: Ansvarig: Berra Lindsjö
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 3: Ansvarig: Christer Söderberg
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 4: Ansvarig: Per Rosendahl
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 5: Ansvarig: Johan Kraft
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Områdeskarta finns tillgänglig på föreningens hemsida www.utveda.se

Varmt tack för att ni ställer upp och hjälper till att snygga upp våra gemensamma marker.

Styrelsen