Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Monica Hallin (sida 1 av 3)

IP Only och Diken

Som de flesta av oss känner till så har IP Only återupptagit arbetet med att slutföra fiberinstallationen i Utveda området. I samband med detta genomför Styrelsen en sammanställning av kvarstående återställningsarbeten.

För att säkerställa att alla kvarvarande skador finns med i sammanställningen ber vi därför medlemmarna att informera Styrelsen om trasiga diken m.m. efter IP Only genom att mejla utveda@gmail.com alt. posta informationen till Företagspost 760 21 Vätö senast 2020-03-31 .

Informationen bör innehålla följande:

  1. Beskrivning av skadan (ex. stenar i diket, söndergrävda cementrör, igentäppt dike)
  2. Plats (gatunamn och nummer)
  3. Kontaktuppgifter till anmälaren (namn och telefonnummer)

Därefter kommer styrelsen att kontakta IP Only för vidare hantering.

Vänligen observera att detta gäller skador på Samfällighetens mark och vägar. Skador som uppstått på enskilda tomter måste hanteras direkt mellan fastighetsägare och IP Only.

Styrelsen

Motioner till Föreningsstämman

Årets Föreningsstämma kommer att hållas i Nysättra Klubblokal den 26 april 2020, Vi vill därför påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-31.

Styrelsen

Inbrott i området

Inbrott inom Utveda området

I början av januari ägde ett inbrott rum  i området. Någon har tagit sig in via ett fönster och stulit en hel del. En skåpbil iakttogs i samband med inbrottet och ärendet är polisanmält.

Vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma på avvikande beteenden från fordon eller personer. Våga ”erbjuda hjälp” genom att exempelvis fråga om de letar efter någon. I det fall det anses nödvändigt, notera gärna registreringsnummer på bil.

Vid akut händelse, ring 112 och vill man lämna annan information eller tipsa polisen, ring 11414.

Vid frågor eller funderingar gällande detta, kontakta gärna Grannsamverkansansvarig i styrelsen via mejl utveda@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Vårt vatten

Under slutet av 2019 och början av 2020 genomgick vi en tuff utmaning när det gäller vår vattenleverans.

Dagarna före nyårsafton minskade vattnet drastiskt och vi tvingades till vattenavstängning.

Genom en snabb uppslutning från flera medlemmar kunde vi, via uteslutningsmetoden, identifiera en stickväg med vattenläcka. Ett varmt tack till er alla!

Stickvägen stängdes av, tankarna fylldes och vattnet släpptes på igen.

Någon dag senare konstaterades att vattenproduktionen minskade och att tankarna inte fylldes som förväntat. Kort efter det presenterade sig orsaken genom en mindre ”explosion” i pumphuset då en av två filtercisterner gav upp och duschade insidan på pumphuset med diverse ”klägg”, lyckligtvis skadades inte vår vattensansvarige. Cisternen visade sig vara sönderrostad och därmed omöjlig att laga.

Efter rengöring av alla åtkomliga rör och omkoppling av vattnet via kvarvarande och fungerande filtercistern har vi nu en fungerande vattenleverans.

Den gamla filtercisternen är nu nedmonterad och bortforslad samt ny cistern är beställd, leveranstid ca 3 veckor – vi återkommer med mer information om längre vattenavstämning krävs vid installation.

Var gärna sparsamma då vi under en period producerar vatten med endast en filtercistern!

Avslutningsvis vill Styrelsen tacka alla er som hjälpt oss att jobba med vattenfrågan dagar, kvällar och ibland långt in på nätterna – ingen nämnd, ingen glömd.

Det är vid tillfällen som detta som det känns extra fint att vara en del av Utveda Samfällighet.

Monica Hallin Gustafsson

Styrelseordförande

Information Vatten

Efter en ytterligare genomgång av alla avstängningsventiler för vatten har vi återigen normalt flöde efter att vattnet slogs på tidigare idag.

I samband med att vi fyller på våra vattentankar ber vi er vara sparsamma med vattenförbrukningen de närmaste dygnet.

Vattenläckan på Utveda Hamnväg 141-154 kommer att utredas som planerat.

Styrelsen

Vattenavstängning kan förekomma framöver

Tyvärr har vi för högt utflöde av vatten, varför vattenavstängning kan förekomma till och från framöver och framförallt inatt – natten mot lördag 4/1.

Vatten finns att hämta på tappstället vid Pumphuset nere vid sjön!

« Äldre inlägg