Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Monica Hallin (sida 1 av 7)

God fortsättning på det nya året

Efter att vi lämnat ett minst sagt annorlunda år bakom oss skriver vi nu år 2021. Pandemin har naturligtvis påverkat oss alla och för oss i Utveda samfällighet innebar det bl. a. att vi fick ställa om föreningens årsmöte och genomföra det utomhus i slutet på maj månad samt ställa in Utvedadagen som var planerad att genomföras i juni.

Vi lärde oss att hålla avstånd vid bryggor och badplatser. Fler förlängde sin sommarvistelse i Utveda och andra flyttade ut i självvald karantän.

Trots mer liv och rörelse i området drabbades några tyvärr av inbrott under senhösten och Styrelsen vill därför uppmana alla att hjälpas åt genom att vara uppmärksamma, om möjligt ställa frågor till okända eller ”vilsna” besökare samt vid behov tipsa polisen alt. polisanmäla.

I samband med att fler vistas i sina stugor året om har önskemålen om att installera vintervatten ökat betydligt. Mot bakgrund av detta är vattentillgången en fortsatt viktigt fråga som Styrelsen arbetar vidare med.

Vi drabbades av ett större läckage under oktober månad bl. a. beroende på en trasig fastighetsventil. Se gärna över era ventiler, en del har hängt med sedan området byggdes på 70-talet och har därmed mer än 40 år ”på nacken” och kan därför behöva bytas.

Avslutningsvis vill vi tacka samfällighetens medlemmar för det gångna året med förhoppningen om att 2021 blir ett fantastiskt, gärna pandemifritt år i vårt vackra Utveda.

Styrelsen

Problem med vattnet

Tyvärr har det gått åt mycket vatten senaste dygnet varför vi tvingats stänga av utgående vatten under några timmar nu på morgonen.

Vi arbetar med att identifiera problemet.

Då vi i nuläget inte kan garantera vattentillgången, ta med er eller hämta vatten om ni planerar att vara i Utveda. Tänk på att våra tappställen också berörs av avstängningen!

Styrelsen

Rishögar vid hamnen

Ett återkommande ämne är rishögarna ner vid hamnen och tyvärr har vi fått information om att någon lagt rotvältor i riset vilket inte är tillåtet.

Flisningen stoppades lyckligtvis i tid så maskinen blev inte skadad. Vi vill ju gärna få intäkter genom att sälja riset men det försvåras naturligtvis om vi inte har ris som är säljbart.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med följande:

  • Bara rent ris i högarna, ingen jord, inga stenar, rotvältor eller stubbar
  • Bygg rishögarna på höjden så gott det går – undvik att sprida ut riset efter vägkanten

Styrelsen

Resultat från provtagning vatten

Här kommer resultatet från vattenprover tagna i augusti. Proverna visar på fortsatt god vattenkvalité.

Styrelsen

Var sparsam med vattnet!

Som Ni säkert noterat har ”spara vatten”- skylten kommit upp även denna sommar.

Vi har redan nu en mycket hög förbrukning av vatten inom Samfälligheten, viktigt att spara på vattnet för att undvika periodvis avstängning.

Till er som är nya fastighetsägare i Utveda Samfällighet passar vi på att informera om att det råder en förbrukningsgräns på 300 liter/dygn och fastighet.

Det går dessvärre inte att ”spara” på sig vattenmängd för de dagar man inte vistas i Utveda för att sedan ha en ”högre” förbrukning än 300 liter/dygn de dagar man är här då dagens vattensystem (brunnar, pumpar, rening m.m.) bara är anpassat för den sammanräknade, tillåtna mängden vatten per dygn.

Nu hjälps vi åt med att dra ner på vattenförbrukningen – ”till och med en liten droppe gör havet större”!

Ha en fortsatt skön sommar i vårt vackra Utveda.

Styrelsen

Resultat vattenprover maj månad

Gällande provrapport 2016992, det förhöjda värdet av aluminium beror på överdosering av Teko Flock som innehåller aluminium. Om humushalten i inkommande vatten varierar och ibland är lägre än vanligt finns det inte så mycket ämnen att jobba med för flockningsmedlet, då får man överskott. Detta justeras nu med jämna mellanrum.

Vi konstaterar att vi har fortsatt bra vattenkvalitet på det vatten vi skickar ut i våra vattenledningar.

Styrelsen

« Äldre inlägg