Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Jennica Wämundson (sida 1 av 3)

Sommarvatten

Vattnet kommer att slås på onsdag v 13.

/Styrelsen

Vårens städdag är inställd p g a pandemin.

/Styrelsen

Föreningsstämma 2021

Vårens föreningsstämma hålls den 30 maj kl 11 på fotbollsplanen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Välkomna!

/Styrelsen

Grannsamverkan – Info och råd från polisen

Norrtälje lokalpolisområde har för ca 1-1.5 vecka sedan haft en stöldräd av växelhus, båtmotorer främst i Lågarö, Rådmansö och i Rörvik, Väddö. Förberedelse har också skett i Gräddö. Stöld räderna går mycket fort. Rekognosering, förberedelser sker, varefter stölder genomförs. Sedan angrips ett annat område oftast i annat lokalpolisområde. Det är mycket viktigt att polisen omgående får vetskap av alla iakttagelser, fordon och personer samt förberedelser. Titta till era motorer, kontrollera täckning samt om muttrarna vid motorerna sitter på plats. Vid iakttagelser/förberedelser av gärningspersonerna flytta motorerna till annan plats. Om detta inte går, försvåra genom att placera motorn på bästa stället på tomten med mer uppsikt/insyn/larm. Använd tex snö/sten/jord/sand för att försvåra/göra det mer besvärligt. Lägg en ring med materialet runt motorerna. Förbered redan nu annan förvaringsplats av motorn, än vid fritidshuset, till nästkommande säsong.
Mvh Annika Eriksson, områdespolis, Norrtälje lokalpolisområde.

Grannsamverkan – Info från Närpolisen

”Internationella brottsnätverk är i Norrtälje lokalpolisområde, en person gripen. De uppmanar till att vara väldigt uppmärksam på personer och fordon som utmärker sig/rör sig kring upplagda båtar samt fotograferar fastigheter. Ring 112 om sådan rekognosering, dokumentera helst med kamera/film. Mycket viktigt med registreringsskyltarna; registreringsnummer, landsnummer, samt hur skyltarna är utformade/gjorda. Sprid detta så mycket det går. Så folk gör vad som går för att förhindra brott och om möjligt kunna få tillbaka stulet gods.”

Styrelsen

Driftstörningar på föreningens mailkonto

Det har varit driftstörningar hos företaget som sköter föreningens hemsida och e-post. Detta innebär att mail som skickats till oss de senaste 10 dagarna inte kommit fram.

Prognosen är att problemet blir löst inom en vecka.

Styrelsen

« Äldre inlägg